דף צ"ג • הנושאים:

  השאלות:

  א. השיטות בשנים שעשו מלאכה יחד (3)

  ב. דרשת הפסוקים בשנים שעשאוה (3)

  ג. השמועות במסייע שאין בו ממש (4)

  ד. המח' לר"מ צריך שיהא שיעור לכל א' והשמועות (4).

  להצגת התשובות לחצו כאן


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!