דף צ"ה • הנושאים:

  השאלות:

  א. המלאכות בסוגיא (4)

  ב. כיבוד וריבוץ (3)

  ג. עציץ נקוב (3)

  ד. שיעור הנקב בכלי חרס (6)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה א', דף צ"ד.
  הנושאים:
  השאלות:
  א. המוציא אוכלין וצריך לכלי כיצד חייב שתים (3)
  ב. המד' דהמוציא חי במיטה פטור (2)
  ג. המד' שמתיר למכור לגוי סוס (2)
  ד. החיוב בהוצאת אדם חי או מת (2)
  ה. באיזה אופן ר"ש מחייב על הוצאה שצריכה לגופה (3)
  ו. החיוב בהוציא חצי כזית ממת (3)
  ז. המח' בנטילת שערותיו וצפרניו, והמקרים (3)
  ח. נטילת צפרנים (2)
  ט. מקור החיוב בקישוטי נשים (2)

  התשובות • חזרה ב', דף פ"ז.
  הנושאים:
  השאלות:
  א. המח' מתי ניתנה התורה, והשמועות (11)
  ב. העטרות שנטל ר"ח ניסן (10)

  התשובות • חזרה ג', דף נ"ז.
  הנושאים:
  השאלות:
  א. במה אשה אינה יוצאת (6)
  ב. דיני חציצה בחוטים (4)
  ג. דיני איסטמא (4)

  התשובות • חזרה ד', ברכות דף כ"ט.
  הנושאים:
  1 .הביננו. 2 .כנגד מה תקנו. 3 .הכריעה. 4 .תפילתו קבע. 5 .תפלה קצרה.
  השאלות:
  א. מתי אומרים מעין שמו"ע (3)
  ב. כנגד מה תקנו את הברכות בתפילה (4)
  ג. דיני הכריעה (3)
  ד. מ"ט כאשר שמואל הקטן טעה לא העלוהו, והמח' (2)
  ה. תפילת הביננו ומתי (4)
  ו. מהו תפילתו קבע (4)
  ז. מה בין הביננו לתפילה קצרה (3)
  ח. נוסח תפילה קצרה (5)

  התשובות


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!