דף צ"ו • הנושאים:

  השאלות:

  א. מהו המקור לדיני הוצאה (2)

  ב. מנין שהזורק ארבע אמות ברה"ר חייב (4)

  ג. השמועות במקושש (2)

  ד. אגדת משה ואהרן (4)

  התשובות • חזרה א', דף צ"ה.
  הנושאים:
  השאלות:
  א. המלאכות בסוגיא (4)
  ב. כיבוד וריבוץ (3)
  ג. עציץ נקוב (3)
  ד. שיעור הנקב בכלי חרס (6)

  התשובות • חזרה ב', דף פ"ח.
  הנושאים:
  השאלות:
  א. היכן מצינו תלייתאי בקבלת התורה (5)
  ב. אגדות קבלת התורה (9)
  ג. כל דיבור שיצא מפי ה' (5)

  התשובות • חזרה ג', דף נ"ח.
  הנושאים:
  השאלות:
  א. דיני יציאת עבד בחותם (4)
  ב. דיני זוג וענבל בבהמה, וטומאת זוג וענבל (4)

  התשובות • חזרה ד', ברכות דף ל'.
  הנושאים:
  1 .תפלת הדרך. 2 .טעות. 3 .שכח בר"ח. 4 .הכוון בתפילה. 5 .עדיפות בתפילה.
  השאלות:
  א. תפילת הדרך (4)
  ב. דיני טעות בתפילה (3)
  ג. הזכרת ראש חדש (4)
  ד. מקום כיוון התפילות (6)
  ה. אופן התפילה (3)
  ו. תפילת מוסף (3)
  ז. כמה ישהה בין תפילה לתפילה, והמקור (2 )

  התשובות


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!