דף צ"ז



 • הנושאים:

  השאלות:

  א. המח' בזורק מרה"י לרה"י ורה"ר באמצע (2)

  ב. מנין ללבוד פחות משלשה טפחים (2)

  ג. הוצאה דרך רשות היחיד (2)

  ד. נתכון לזרוק ויצא אחרת ממה שחשב (2).

  להצגת התשובות לחצו כאן



 • חזרה א', דף צ"ו.
  הנושאים:
  השאלות:
  א. מהו המקור לדיני הוצאה (2)
  ב. מנין שהזורק ארבע אמות ברה"ר חייב (4)
  ג. השמועות במקושש (2)
  ד. אגדת משה ואהרן (4)

  התשובות



 • חזרה ב', דף פ"ט.
  הנושאים:
  השאלות:
  א. אגדת משה רבינו (4)
  ב. מדוע נקראת שמו הר סיני (4)
  ג. השמות של מדבר סיני, ומדוע (5)
  ד. דברי האבות (3)

  התשובות



 • חזרה ג', דף נ"ט.
  הנושאים:
  השאלות:
  א. ראוי למלאכתו הראשונה (3)
  ב. מדוע סנדל מתכת מקבל טומאה (3)
  ג. דין עיר זהב (3)
  ד. המח' בכלילא (2)
  ה. סוגי קמרא ודינם (3)
  ו. הסתירה בטבעת שיש עליה חותם, והתירוצים (3)

  התשובות



 • חזרה ד', ברכות דף ל"א.
  הנושאים:
  1 .כיצד עומדין. 2 .הלימודים מחנה. 3 .תפלת חנה.
  השאלות:
  א. מנין לכובד ראש (4)
  ב. שחוק ועצב (5)
  ג. כיצד עומדין להתפלל (3)
  ד. מתוך מה אין עומדין להתפלל (6)
  ה. דיני תפילה (6)
  ו. הלימודים מפסוקי חנה (9)
  ז. תפילת חנה (5)
  ח. מהו ונקתה ונזרעה זרע (2)
  ט. מהו ונתת לא מתך זרע אנשים (4)

  התשובות


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!