דף צ"ח • הנושאים:

  השאלות:

  א. העגלות במדבר וכיצד היתה הנחת הקשרים על גביהן (3)

  ב. המח' בעובי הקרשים מלמעלה, והפסוקים (5)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה א', דף צ"ז.
  הנושאים:
  השאלות:
  א. המח' בזורק מרה"י לרה"י ורה"ר באמצע (2)
  ב. מנין ללבוד פחות משלשה טפחים (2)
  ג. הוצאה דרך רשות היחיד (2)
  ד. נתכון לזרוק ויצא אחרת ממה שחשב (2).

  התשובות • חזרה ב', דף צ'.
  הנושאים:
  השאלות:
  א. השיעורין בהוצאה (7)
  ב. שיעור זרעונים (5)
  ג. הדברים ששיעורם בכל שהוא, ולמה נצרך (8)
  ד. השיעור בחגב, ומ"ט (3)

  התשובות • חזרה ג', דף ס'.
  הנושאים:
  השאלות:
  א. מה עושה במחט שאינה נקובה (3)
  ב. מדוע אסרו סנדל המסומר בשבת (3)
  ג. כמה מסמרים הוו לנוי ושרי (4)
  ד. דיני סנדל המסומר (5)

  התשובות • חזרה ד', ברכות דף ל"א.
  הנושאים:
  1 .תפלת הדרך. 2 .טעות. 3 .שכח בר"ח. 4 .הכוון בתפילה. 5 .עדיפות בתפילה.
  השאלות:
  א. תפילת הדרך (4)
  ב. דיני טעות בתפילה (3)
  ג. הזכרת ראש חדש (4)
  ד. מקום כיוון התפילות (6)
  ה. אופן התפילה (3)
  ו. תפילת מוסף (3)
  ז. כמה ישהה בין תפילה לתפילה, והמקור (2 )

  התשובות


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!