דף צ"ט • הנושאים:

  השאלות:

  א. מידות העגלות ומ"ט (3)

  ב. האיבעיות בזורק (2)

  ג. האיבעיות בעשיית מחיצות (6)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה א', דף צ"ח.
  הנושאים:
  השאלות:
  א. העגלות במדבר וכיצד היתה הנחת הקשרים על גביהן (3)
  ב. המח' בעובי הקרשים מלמעלה, והפסוקים (5)

  התשובות • חזרה ב', דף צ"א.
  הנושאים:
  השאלות:
  א. חיובי המצניע (5)
  ב. האיבעיות במצניע (4)
  ג. המח' באגד כלי, והשמועות (4)
  ד. הגונב כיס בגרירה, המקרה (3)

  התשובות • חזרה ג', דף ס"א.
  הנושאים:
  השאלות:
  א. במה איש אסור לצאת (5)
  ב. סדר הלבישה (3)
  ג. מהו קמע מומחה (3)
  ד. האיבעיא בדיני קדושה בקמיעין (4)

  התשובות • חזרה ד', ברכות דף ל"ג.
  הנושאים:
  1 .הבדלה. 2 .שיבוש בתפילה.
  השאלות:
  א. מדוע הבדלה בברכת הדעת (2)
  ב. התקנה היכן מבדיל (3)
  ג. תפילה וכוס (3)
  ד. הבדלה ביו"ט שחל לאחר השבת(2)
  ה. שיבוש בתפילה ומ"ט (5)
  ו. יראת שמים (2)

  התשובות


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!