דף ק"ג • הנושאים:

  השאלות:

  א. השיעור בתלוש (4)

  ב. החיוב בכותב בשמאלו (3)

  ג. החיוב משום כותב (5)

  ד. מדוע חייב בשם משמעון על האות מ' (3)

  ה. מהי כתיבה תמה (6)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה א', דף ק"ב.

  הנושאים:

  השאלות:

  א. כל שהוא למאי חזי (3)

  ב. החיוב על בניה בלבנים (3)

  ג. המח' בחיוב מכה בפטיש, והצריכותא (4)

  ד. מדוע המכה על הקורנס חייב (2)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה ב', דף צ"ה.
  הנושאים:
  השאלות:
  א. המלאכות בסוגיא (4)
  ב. כיבוד וריבוץ (3)
  ג. עציץ נקוב (3)
  ד. שיעור הנקב בכלי חרס (6)

  || התשובות || • חזרה ג', דף ס"ה.
  הנושאים:
  השאלות:
  א. המ"ד שמותר לצאת במידי דמיגניא (3)
  ב. עם מה מותר לצאת בשבת (3)
  ג. הנהגת אבוה דשמואל עם בנותיו (3)

  || התשובות || • חזרה ד', ברכות דף ל"ז.
  הנושאים:
  1 .מזונות בחמשת המינים. 2 .המוציא מזונות
  השאלות:
  א. ברכת בורא מיני מזונות לרב ושמואל (2)
  ב. ברכת פת אורז בורא פרי האדמה, והקושיות (3)
  ג. הסתירה בברכה אחרונה על פת אורז, ומתרצינן (2)
  ד. ברכת ריהשא (2)
  ה. ברכת המוציא בחביצא (2)
  ו. כובא דארעא (3)
  ז. מהו טריתא הפטורה מחלה (3)

  || התשובות ||


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!