דף ק"ד • הנושאים:

  השאלות:

  א. משמעות אותיות הא-ב וסדרם (11)

  ב. משמעות גימטריית האותיות (4)

  ג. חיובי כתיבה (9)

  ד. התיבות שנדרשות נוטריקון (6)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה א', דף ק"ג.
  הנושאים:
  השאלות:
  א. השיעור בתלוש (4)
  ב. החיוב בכותב בשמאלו (3)
  ג. החיוב משום כותב (5)
  ד. מדוע חייב בשם משמעון על האות מ' (3)
  ה. מהי כתיבה תמה (6)

  || התשובות || • חזרה ב', דף צ"ו.
  הנושאים:
  השאלות:
  א. מהו המקור לדיני הוצאה (2)
  ב. מנין שהזורק ארבע אמות ברה"ר חייב (4)
  ג. השמועות במקושש (2)
  ד. אגדת משה ואהרן (4)

  התשובות • חזרה ג', דף ס"ו.
  הנושאים:
  השאלות:
  א. דיני היציאה והטומאה (6)
  ב. המח' בקב הקיטע ודין נעל (3)
  ג. מהו לוקטמין (3)
  ד. מהו הבנים יוצאים בקשרים (2)
  ה. המ"ד שמותר לכל אדם לצאת בזוגין (2)
  ו. רפואות המותרות בשבת (5)

  || התשובות || • חזרה ד', ברכות דף ל"ח.
  הנושאים:
  1 .הברכות. 2 .שלקות והשמועות.
  השאלות:
  א. ברכת דבש ומ"ט (2)
  ב. מהו טרימא (4)
  ג. ברכת שתיתא (2)
  ד. נוסח ברכת המוציא (2)
  ה. המח' בברכת שלקות (3)
  ו. השמועות בדין שלקות (5)

  || התשובות ||


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!