דף ק"ה • חזרה ב', דף ק"ה.
  הנושאים:

  השאלות:

  א. החיובים במלאכות הצמר (5)

  ב. הסתירה בקורע על מתו, והיישובים (2)

  ג. מיתה והספד (3)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה א', דף ק"ד.
  הנושאים:
  השאלות:
  א. משמעות אותיות הא-ב וסדרם (9)
  ב. משמעות גימטריית האותיות (4)
  ג. חיובי כתיבה (9)
  ד. התיבות שנדרשות נוטריקון (6)

  || התשובות || • חזרה ב', דף צ"ז.
  הנושאים:
  השאלות:
  א. המח' בזורק מרה"י לרה"י ורה"ר באמצע (2)
  ב. מנין ללבוד פחות משלשה טפחים (2)
  ג. הוצאה דרך רשות היחיד (2)
  ד. נתכון לזרוק ויצא אחרת ממה שחשב (2).

  || התשובות || • חזרה ג', דף ס"ז.
  הנושאים:
  השאלות:
  א. הדברים שאמרה אומנתו של אביי ברפואות (7)
  ב. מה מותר משום דרכי האמורי (8)
  ג. הדברים שאין לעשותם מפני דרכי האמורי (9)

  || התשובות || • חזרה ד', ברכות דף ל"ט.הנושאים:
  1 .הברכות בירקות. 2 .ברכת הפת.
  השאלות:
  א. ברכת לפת (2)
  ב. סוגי תבשיל וברכתם (2)
  ג. ברכת מי בישול ומ"ט (2)
  ד. הברכה בבציעת הפת (2)
  ה. פתיתין ושלמין בפת (3)
  ו. בציעת הפת בשבת (3)

  || התשובות ||


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!