דף ק"ו • הנושאים:

  השאלות:

  א. הדין במקלקל ובחובל ומבעיר (2)

  ב. הסתירה בדין צידה ביו"ט, והישובים (2)

  ג. מהו ביבר קטן (3)

  ד. דיני צידת צבי (3)

  ה. צידת חגבים (3)

  ו. הדברים שפטור ומותר, ומנלן (4)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה א', דף ק"ה.
  הנושאים:
  השאלות:
  א. החיובים במלאכות הצמר (5)
  ב. הסתירה בקורע על מתו, והיישובים (2)
  ג. מיתה והספד (3)

  || התשובות || • חזרה ב', דף צ"ח.
  הנושאים:
  השאלות:
  א. העגלות במדבר וכיצד היתה הנחת הקשרים על גביהן (3)
  ב. המח' בעובי הקרשים מלמעלה, והפסוקים (5)

  התשובות • חזרה ג', דף ס"ח.
  הנושאים:
  השאלות:
  א. כמות החיובים ומנין (3)
  ב. מדוע נכתב כלל גדול בשבת ובשביעית (3)
  ג. גדול העונש (3)
  ד. דין תינוק שנשבה (4)

  התשובות • חזרה ד', ברכות דף מ'.
  הנושאים:
  1 .הפסק. 2 .מאכלי רפואה. 3 .שינוי בברכה. 4 .נובלות.
  השאלות:
  א. דיני הפסק ומה אינו הפסק (3)
  ב. מאכלי רפואה (4)
  ג. דיני החלפה בברכה ומ"ט (2)
  ד. מה היה עץ הדעת, ומנין (3)
  ה. המח' בבירך שהכל על פת, במאי פליגי (3)
  ו. כיצד בנימין רעיא יצא באמירת בריך רחמנא (3)
  ז. המחלוקת בנובלות לגבי ברכה, והקושיות (2)
  ח. המחלוקת בנובלות לגבי דמאי, והקושיות (2)

  || התשובות ||


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!