דף ק"י • הנושאים:

  השאלות:

  א. רפואה הנפגע מנחש (7)

  ב. רפואת זבה וקום מזוביך (12)

  ג. רפואת ירקונא (8)

  התשובות:

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה א', דף ק"ט.
  הנושאים:
  השאלות:
  א. יין וחומץ במכה (3)
  ב. יישוב הסתירה בדין רחיצה במים (3)
  ג. מאכלי רפואה שמותר לאכלם כדרך בריאים (6)
  ד. רפואת תולעי כבד (4)
  ה. רפואת מים מגולין (5)

  התשובות

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה ב' דף ק"ב.

  הנושאים:

  השאלות:

  א. מדוע מתחייב הזורק ונזכר ואח"כ נח (4)
  ב. המעביר שש אמות בשוגג מזיד ושוגג (2)
  ג. כל שהוא למאי חזי (3)
  ד. החיוב על בניה בלבנים (3)
  ה. המח' בחיוב מכה בפטיש, והצריכותא (4)
  ו. מדוע המכה על הקורנס חייב (2)

  התשובות:

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה ג' דף ע"ב.

  הנושאים:

  השאלות:
  א. החיוב בבועל בשוגג חמש בעילות בשפחה חרופה(2)
  ב. חומר בשבת ובשאר מצוות, מהו המקרה (4)
  ג. מהו שגג בלא מתכון בע"ז (4)

  התשובות

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה ד', ברכות דף מ"ד.

  הנושאים:

  1 .ברכת א"י.
  2 .ברכה אחרונה.
  3 .מאכלי רפואה.

  השאלות:
  א. ברכת ארץ ישראל(6)
  ב. דיני ברכה אחרונה(3)
  ג. מעלות ביצה (3)
  ד. מאכלים לרפואה ותיקונם (9)
  ה. שתיית מים (2)

  התשובות:

  להצגת התשובות לחצו כאן


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!