דף קי"א • הנושאים:

  השאלות:

  א. כיצד שרי ליטול רפואה שעל ידה מסתרס (5)

  ב. דיני רפואה מחומץ בשבת (2)

  ג. מ"ט מותר לסוך שמן ורד (2)

  להצגת התשובות הקש כאן • חזרה א', דף ק"י.
  הנושאים:

  השאלות:

  א. רפואה הנפגע מנחש (7)
  ב. רפואת זבה וקום מזוביך (12)
  ג. רפואת ירקונא (8)

  להצגת התשובות הקש כאן • חזרה ב', דף ק"ג.

  הנושאים:

  השאלות:

  א. השיעור בתלוש (4)

  ב. החיוב בכותב בשמאלו (3)

  ג. החיוב משום כותב (5)

  ד. מדוע חייב בשם משמעון על האות מ' (3)

  ה. מהי כתיבה תמה (6)

  להצגת התשובות הקש כאן • חזרה ג', דף ע"ג.
  הנושאים:
   
  השאלות:

  א. דין מתעסק (2)

  ב. נתכון לזרוק שתים וזרק ארבע (2)

  ג. המח' בכסבור רה"ר, וצריכא (2)

  ד. ל"ט אבות המלאכות לפי נושאים (4)

  ה. החיובים במלאכות (7)

  להצגת התשובות הקש כאן • חזרה ד', ברכות דף מ"ה.

  הנושאים:
   
  1 .זימון בשנים.
  2 .ברכת הזימון.

  השאלות:

  א. עניה וקול (2)

  ב. המח' בשנים שאכלו ורצו לזמן, והשמועות (6)

  ג. ברכת הזימון (7)

  להצגת התשובות הקש כאן


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!