דף קי"ב • הנושאים:

  השאלות:
   
  א. סוגי הקשרים (4)

  ב. הקשרים שאינם של קיימא, ומאי קמ"ל (6)

  ג. דיני קשירת מנעל (3)

  ד. דיני קשרירת סנדל (3)

  ה. המח' בסנדל שנפסקה רצועה החיצונה והשמועות (3)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה א', דף קי"א.
  הנושאים:

  השאלות:

  א. כיצד שרי ליטול רפואה שעל ידה מסתרס (5)

  ב. דיני רפואה מחומץ בשבת (2)

  ג. מ"ט מותר לסוך שמן ורד (2)

  להצגת התשובות הקש כאן • חזרה ב', דף ק"ד.

  הנושאים:

  השאלות:

  א. משמעות אותיות הא-ב וסדרם (11)

  ב. משמעות גימטריית האותיות (4)

  ג. חיובי כתיבה (9)

  ד. התיבות שנדרשות נוטריקון (6)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה ג', דף ע"ד.

  הנושאים:

  השאלות:

  א. החיובים בבורר (4)

  ב. דיני חיוב מבשל (3)

  ג. המלאכות בבעלי חיים (2)

  ד. היכן היתה בשבת מלאכת קשירה (3)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה ד', ברכות דף מ"ו.

  הנושאים:

  1 .ברהמ"ז ב' ג' ד'.
  2 .הטוב מדרבנן.
  3 .סדר סעודה.

  השאלות:

  א. המח' כמה ברכות יש בברהמ"ז, ובמאי פליגי (3)

  ב. מנין שברכת הטוב והמטיב היא מדרבנן (3)

  ג. סדר סעודה (4)

  להצגת התשובות לחצו כאן


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!