דף קי"ג • הנושאים:

  השאלות:

  א. קשירת חבל (3)

  ב. טלטול כלי אורגים (3)

  ג. מתי מותר לקפל בגדים בשבת (4)

  ד. בגדי שבת (4)

  ה. כבוד שבת (5)

  ו. נעמי ורות (8)

  ז. שריפת חיילי סנחריב (3)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה א', דף קי"ב.
  הנושאים:

  השאלות:
   
  א. סוגי הקשרים (4)

  ב. הקשרים שאינם של קיימא, ומאי קמ"ל (6)

  ג. דיני קשירת מנעל (3)

  ד. דיני קשרירת סנדל (3)

  ה. המח' בסנדל שנפסקה רצועה החיצונה והשמועות (3)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה ב', דף ק"ה.
  הנושאים:

  השאלות:

  א. החיובים במלאכות הצמר (5)

  ב. הסתירה בקורע על מתו, והיישובים (2)

  ג. מיתה והספד (3)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה ג', דף ע"ה.

  הנושאים:

  השאלות:

  א. שמועות רב זוטרא בשם רב (3)

  ב. המלאכות בחלזון (3)

  ג. חיובי המלאכות (7)

  ד. חיובי מכה בפטיש (4)

  ה. הדיעות בהוציא ע"מ להצניע (3)

  התשובות • חזרה ד', ברכות מ"ז.

  הנושאים:

  1 .הבוצע.
  2 .אמן האסורה.
  3 .הצירוף לזימון.
  4 .לא מצטרף.
  5 .עם הארץ.

  השאלות:

  א. דיני הבוצע (3)
  ב. עניית אמן האסורה, והעונש(4)
  ג. הצירוף לזימון באכילה, ומ"ט (5)
  ד. האוכל שלא מצטרף לזימון, ומ"ט (6)
  ה. מיהו עם הארץ (8)

  להצגת התשובות לחצו כאן


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!