דף קט"ו • הנושאים:

  השאלות:

  א. הצלת כתבי הקודש שכתובים תרגום, והשמועות (4)

  ב. פ"ה אותיות (3)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה א', דף קי"ד.

  הנושאים:

  השאלות:

  א. כבוד תלמיד חכם (2)

  ב. דיני חציצה (3)

  ג. איזהו תלמיד חכם (3)

  ד. המח' בהקרבת חלבי שבת ביו"כ, ומנין (2)

  ה. מדוע ביו"כ שחל במוצ"ש לא תוקעים (3)

  ו. דין קניבת ירק ביו"כ (3)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה ב', דף ק"ז.

  הנושאים:

  השאלות:

  א. דין צידה וחבלה (3)

  ב. הדיעות בעורות וחבלה (3)

  ג. החיוב על צידה ונטילת נשמה בשבת (5)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה ג' דף ע"ז.

  הנושאים:

  השאלות:

  א. שיעורי משקין ע"מ להתחייב בהוצאה (10)

  ב. המח' בשיעור מזיגת מים לתוך יין חי, והשמועות (2)

  ג. שיעור כזית בין יבש ובדם, וההשוואה ביניהם (2)

  ד. דברי האגדתא (4)

  ה. הטעם בטבע הברואים (7)

  ו. הטעם לקריאת המילים (21)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה ד', ברכות דף מ"ט.

  הנושאים:

  1 .נוסח הברכות.
  2 .חתימה בתרתי.
  3 .שכח להזכיר.
  4 .כזית וכביצה.

  השאלות:

  א. נוסח ברכת הארץ (4)

  ב. מלכות בברכת הטוב והמטיב (4)

  ג. חתימה בתרתי (4)

  ד. שכח להזכיר בברהמ"ז (3)

  ה. שכח להזכיר בראש חדש (2)

  ו. השיעור בברהמ"ז ובנותר, ויישוב הסתירה(2)

  להצגת התשובות לחצו כאן


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!