דף קט"ז • הנושאים:

  השאלות:

  א. מדוע יש סימניות בפרשת ויהי בנסוע (2)

  ב. השמועות האם מצילין גליונות מהדליקה (4)

  ג. ספרי מינין (3)

  ד. המח' בקריאה בספרי כתובים בשבת, ובמאי פליגי (3)

  ה. הפשטת קרבן פסח כשחל ערב פסח בשבת (2)

  ו. הראיה מהצלת תיק הספר להפשטת קרבן פסח (4)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה א', דף קט"ו.

  הנושאים:

  השאלות:

  א. הצלת כתבי הקודש שכתובים תרגום, והשמועות (4)

  ב. פ"ה אותיות (3)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה ב', דף ק"ח.

  הנושאים:

  השאלות:

  א. העור בתפילין (3)

  ב. מנין שהמילה באותו מקום (2)

  ג. דיני מי מלח (4)

  ד. רפואת העין (4)

  ה. סכנה ורפואה (4)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה ג', דף ע"ח.

  הנושאים:

  השאלות:

  א. השיעורים ע"מ להתחייב בהוצאה (17)

  ב. במאי פליגי בהוציא קשר מוכסין לאחר שהראהו (3)

  ג. המח' במוציא שטר חוב שפרעו, ובמאי פליגי (4)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה ד', ברכות דף נ'.

  הנושאים:

  1 .נוסח הזימון.
  2 .ניכר מברכותיו.
  3 .חלוקה בשלש.
  4 .יין בלי מים.
  5 .השתמשות בפת.
  6 .לא בירך.

  השאלות:

  א. נוסח הזימון כפי כמות האנשים (5)

  ב. כיצד אדם ניכר מברכותיו, והנוסח שעדיף (5)

  ג. שלשה אין רשאין להתחלק, המקרה והקמ"ל (3)

  ד. המח' ביין שלא נתן לתוכו מים (3)

  ה. השתמשות בפת (6)

  ו. הדין בהכניס לפיו אוכל בלא ברכה, ומ"ט (4)

  התשובות


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!