דף קי"ז • הנושאים:

  השאלות:

  א. המח' בהצלת ס"ת, ומה נקרא מבוי מפולש (3)

  ב. הצלה בדליקה (6)

  ג. כבוד שבת (4)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה א', דף קט"ז.

  הנושאים:

  השאלות:

  א. מדוע יש סימניות בפרשת ויהי בנסוע (2)

  ב. השמועות האם מצילין גליונות מהדליקה (4)

  ג. ספרי מינין (3)

  ד. המח' בקריאה בספרי כתובים בשבת, ובמאי פליגי (3)

  ה. הפשטת קרבן פסח כשחל ערב פסח בשבת (2)

  ו. הראיה מהצלת תיק הספר להפשטת קרבן פסח (4)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה ב', דף ק"ט.

  הנושאים:

  השאלות:

  א. יין וחומץ במכה (3)

  ב. יישוב הסתירה בדין רחיצה במים (3)

  ג. מאכלי רפואה שמותר לאכלם כדרך בריאים (6)

  ד. רפואת תולעי כבד (4)

  ה. רפואת מים מגולין (5)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה ג', דף ע"ט.

  הנושאים:

  השאלות:

  א. השיעורים בחשיבות עור (4)

  ב. דיני קלף ודוכסוסטוס (4)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה ד', ברכות דף נ"א.

  הנושאים:

  1 .אספרגוס.
  2 .סכנתא.
  3 .כוס של ברכה.

  השאלות:

  א. סוגי אספרגוס ולמה מועיל (2)

  ב. הדברים שנאמרו באספרגוס (9)

  ג. הדברים שהם סכנתא (4)

  ד. הדברים שנאמרו בכוס של ברכה (12)

  להצגת התשובות לחצו כאן


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!