דף קי"ח • הנושאים:

  השאלות:

  א. המח' כמה סעודות אוכל בשבת ומנין, והשמועות (4)

  ב. השכר על השבת (5)

  ג. על מי אמר רבי יוסי יהי חלקי (9)

  ד. המעשים ברבי יוסי (5)

  ה. האמוראים שאמרו תיתי לי (8)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה א', דף קי"ז.

  הנושאים:

  השאלות:

  א. המח' בהצלת ס"ת, ומה נקרא מבוי מפולש (3)

  ב. הצלה בדליקה (6)

  ג. כבוד שבת (4)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה ב', דף ק"י.

  הנושאים:

  השאלות:

  א. רפואה הנפגע מנחש (7)

  ב. רפואת זבה וקום מזוביך (12)

  ג. רפואת ירקונא (8)

  התשובות:

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה ג', דף פ'.

  הנושאים:

  השאלות:

  א. הוצאה לחצאין (4)

  ב. מה מחלק בין הרשויות (3)

  ג. טפלא בסיד (2)

  ד. מהו כלכול ואנדיפי (4)

  ה. השיעורים בהוצאה (8)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה ד', ברכות דף נ"ב.

  הנושאים:

  1 .ב"ש וב"ה בסעודה.
  2 .יין בברהמ"ז לב"ש.

  השאלות:

  א. הדברים שבין ב"ש לב"ה בסעודה, ובמאי פליגי. (10)

  ב. קשיא לב"ש בכוס ברהמ"ז מיין לאחר המזון והתי'. (6)

  להצגת התשובות לחצו כאן


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!