דף קי"ט • הנושאים:

  השאלות:

  א. האמוראים בכבוד שבת (14)

  ב. מעלת כבוד שבת (11)

  ג. מעלת הקדיש והאמן (4)

  ד. מפני מה חרבה ירושלים (8)

  ה. תינוקות של בית רבן (5)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה א', דף קי"ח.

  הנושאים:

  השאלות:

  א. המח' כמה סעודות אוכל בשבת ומנין, והשמועות (4)

  ב. השכר על השבת (5)

  ג. על מי אמר רבי יוסי יהי חלקי (9)

  ד. המעשים ברבי יוסי (5)

  ה. האמוראים שאמרו תיתי לי (8)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה ב', דף קי"א.

  הנושאים:

  השאלות:

  א. כיצד שרי ליטול רפואה שעל ידה מסתרס (5)

  ב. דיני רפואה מחומץ בשבת (2)

  ג. מ"ט מותר לסוך שמן ורד (2)

  להצגת התשובות הקש כאן • חזרה ג', דף פ"א.

  הנושאים:

  השאלות:

  א. דיני אבני בית הכסא (5)

  ב. הדברים שמביאים לידי תחתוניות (10)

  ג. דיני צרור (4)

  ד. מ"ט אסור להפנות בשדה ניר בשבת (3)

  ה. מ"ט אסור לקנח בחרס בשבת (3)

  התשובות • חזרה ד', ברכות דף נ"ג.

  הנושאים:

  1 .נר הבדלה.
  2 .בשמים.
  3 .הברכה.

  השאלות:

  א. נר ההבדלה (3)

  ב. החילוק ברואה אש במוצ"ש (3)

  ג. מתי אין לברך על נר של ביכ"נ (3)

  ד. על אילו בשמים אין לברך (3)

  ה. עד שיאותו לאורו, והאור (2)

  ו. שיעור עיכול (3)

  ז. העדיפות בברכה ואמן, ומנין (2)

  ח. מה מעכב את הברכה, ולהלכה (4)

  להצגת התשובות לחצו כאן


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!