גזירת סנדל המסומר • לא זיכיתי להבין, הרי הש"ס מצאנו הרבה גזירות של חכמים, וכולם הן בשביל שלא יגיעו לכל מיני מצבים.
  וא"כ, מה פשרו של הסברא לא לגזור אלא כעין המאורע, הרי ממנ"פ, אם יש חשש מסנדל המסומר, אז שיגזרו בכל כינופיא, ואם אין חשש אז שלא יגזרו בכלל. • @ישראל הריטב"א מפרש שגזרו בשבת ויו"ט שלא יזכרו המאורעה ויערבבו שמחת שבת ויו"ט עיי"ש (קרדיט לארטסקרול) • @חנון-המרבה יפה.
  אבל הגמ' בהמשך מביאה גם את הגזירה במי חטאת, ושם אין הסיבה הנ"ל. • @ישראל לפי חיטוטַי באוצר החכמה עולה כי גזירה שגזרו מחמת מאורע אין לנו לגזור אלא כעין המאורע.... • @חנון-המרבה אמר בגזירת סנדל המסומר:

  @ישראל לפי חיטוטַי באוצר החכמה עולה כי גזירה שגזרו מחמת מאורע אין לנו לגזור אלא כעין המאורע....

  ועל זה אני שואל, הרי מה הסברא לגזור מעין המאורע, ממנ"פ, אם יש חשש שזה יחזור על עצמו, אז למה שבמקרה דומה [כלומר בנהר אחר] זה לא יקרה, ואם אין חשש שזה יקרה שוב פעם אז למה גזרו.
  דוגמא לדבר, היה חתונה עם 400 איש באולם שמחה וששון, ואח"כ התברר שהיה שם חולה קורונה שהדביק את כולם.
  אז אם יגזרו שאסור לעשות יותר חתונות בעלי 400 איש, אני מבין.
  אבל אם יגזרו שאסור לעשות לעשות באולם הנ"ל בלבד חתונות בעלי 400 איש, זה תמוה, הרי אתו סיפור יכול להיות בכל אולם אחר. • @ישראל אמר בגזירת סנדל המסומר:

  לא זיכיתי להבין, הרי הש"ס מצאנו הרבה גזירות של חכמים, וכולם הן בשביל שלא יגיעו לכל מיני מצבים.
  וא"כ, מה פשרו של הסברא לא לגזור אלא כעין המאורע, הרי ממנ"פ, אם יש חשש מסנדל המסומר, אז שיגזרו בכל כינופיא, ואם אין חשש אז שלא יגזרו בכלל.

  @ישראל
  הנה מה שכתבת בפניני הדף:
  אמר שמואל שלפי הגזרה היו כו' ראב"א אומר במערה היו יושבים כו' רמב"י אמר בבהכנ"ס היו יושבין כו'- כתב השפת אמת: אפשר שכל אלו היו והכל אמת ולכן כיון שבג' פעמים אלו הי' הסיבה על ידי הסנדל המסומר לכן גזרו עליו.
  ופה צריך לדון בעניין חזקה שהרי מכיוון שהיה זה המקרה ג"פ א"כ הגדרי חזקה הם שאי אפשר להקיש למקרה אחר ואולי זה קצת תלוי אם מחזיקים מאיסור (שאם מחזיקין אז יהיה אפשר להקיש את החזקה לדבר דומה כמו שמחזיקין מאיסור לאיסור שהווי דבר דומה או שאיסור חשיב יותר דומה לעצם החזקה ויש לדון בזה) לאיסור עיין שב שמעתתא שער ו' פרק ו' שדן בעניין של מחזיקין מאל"א

  אבל מ"מ לגבי השאלה השניה ששאלת ממי חטאת ששם לא היה ג' פעמים אולי משום מעלה עשו זאת כדאיתא בסוכה כא ע"א שהיו מחמירין במי חטאת בגלל קולא שהיקלו בם אבל לא רצו להחמיר באמת אלא רק להראות שיש מעלה ובשביל מעלה מספיק גם רק כעין המאורע ובזה גם לא צריך ג' פעמים • @אא דברים נפלאים. • @ישראל זה כמו שבכל פיגוע שיש בתחנת אוטוסוס מיד אח"כ שמים שם עמודים כאילו המחבל הבא יחליט שאם לקודם זה הלך טוב אז למה לא...... • @ישראל אמר בגזירת סנדל המסומר:

  לא זיכיתי להבין, הרי הש"ס מצאנו הרבה גזירות של חכמים, וכולם הן בשביל שלא יגיעו לכל מיני מצבים.
  וא"כ, מה פשרו של הסברא לא לגזור אלא כעין המאורע, הרי ממנ"פ, אם יש חשש מסנדל המסומר, אז שיגזרו בכל כינופיא, ואם אין חשש אז שלא יגזרו בכלל.

  אפשר שזה אינה חשש ככל החששות שאולי יקרה שוב שרואים שכבר היה כך אלא שאם היה מקרה כזה כבר לא עושים אותו משום דבר סגולי שיש סוג תקדים בדבר הזה


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!