דף ק"כ • הנושאים:

  השאלות:

  א. מה מצילין מן הדליקה (4)

  ב. סוגי האנשים שמצילים (3)

  ג. סוגי הכיבוי (4)

  ד. המחלוקת בגרם כיבוי, והשמועות (3)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה א', דף קי"ט.

  הנושאים:

  השאלות:

  א. האמוראים בכבוד שבת (14)

  ב. מעלת כבוד שבת (11)

  ג. מעלת הקדיש והאמן (4)

  ד. מפני מה חרבה ירושלים (8)

  ה. תינוקות של בית רבן (5)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה ב', דף קי"ב.

  הנושאים:

  השאלות:
   
  א. סוגי הקשרים (4)

  ב. הקשרים שאינם של קיימא, ומאי קמ"ל (6)

  ג. דיני קשירת מנעל (3)

  ד. דיני קשרירת סנדל (3)

  ה. המח' בסנדל שנפסקה רצועה החיצונה והשמועות (3)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה ג' דף פ"ב.

  הנושאים:

  השאלות:

  א. מה יעשה מי שנצרך להפנות ולא מצליח (5)

  ב. שיעור חרס להוצאה, ומנין (5)

  להצגת התשובות לחצו כאן

  דף פב:

  הנושאים:

  השאלות:

  ג. המח' בדעת ר"ע ורבנן בטומאת ע"ז, והשמועות (2)

  ד. היקש ע"ז לקולא ולחומרא ומ"ט (3)

  התשובות • חזרה ד', ברכות דף נ"ד.

  הנושאים:

  1 .ברכות הראיה.

  2 .הניסים.

  3 .צריכים להודות.

  השאלות:

  א. ברכות הראיה שבמשנה (8)

  ב. ברכה על נס (3)

  ג. ראיית הניסים (8)

  ד. מי צריך להודות, ומנין (4)

  ה. דיני ההודאה (3)

  להצגת התשובות לחצו כאן


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!