דף קכב: • [דף קכב. נמצא בפרק כל כתבי]

  הנושאים:

  השאלות:

  ב. טלטול כלים ודלתות (3)

  ג. שרי ליטול לצורך גופו (7)

  ד. איזה קורנס שרי ליטול לאגוזים (4)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה א', דף קכ"א.

  הנושאים:

  השאלות:

  א. דין הבא לכבות (2)

  ב. כפיית קערה, והמקרה בצואה (2)

  ג. הריגת מזיקין (5)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה ב', דף קי"ד.

  הנושאים:

  השאלות:

  א. כבוד תלמיד חכם (2)

  ב. דיני חציצה (3)

  ג. איזהו תלמיד חכם (3)

  ד. המח' בהקרבת חלבי שבת ביו"כ, ומנין (2)

  ה. מדוע ביו"כ שחל במוצ"ש לא תוקעים (3)

  ו. דין קניבת ירק ביו"כ (3)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה ג', דף פ"ד.

  הנושאים:

  השאלות:

  א. ביאור מהו אף הספינה (2)

  ב. מנלן דמדרס כלי חרס טהור (3)

  התשובות • חזרה ד', ברכות דף נ"ו.

  הנושאים:

  1 .בר הדיא.
  2 .פתרונות וצדוקי.

  השאלות:

  א. פתרונות בר הדיא לאביי לטובה ולרבא לרעה (7)

  ב. חלומות אביי ורבא בענייני עסקיהם (6)

  ג. חלומות רבא כאשר בא לחוד שפתרם לרעה (4)

  ד. חלומות רבא כאשר שילם שנפתרו לטובה, והסוף (5)

  ה. פתרונות במומי הגוף (5)

  ו. הפתרונות לצדוקי (12)

  ז. הכללים בדברים שרואה בחלומו (6)

  ח. הדברים שיש להקדים פסוק טוב (11)

  ט. הרואה בעלי חיים (8)

  להצגת התשובות לחצו כאן


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!