דף קכ"ג • הנושאים:

  השאלות:

  א. הקושיות על היתר טלטול מחט שבורה עבור קוץ (2)

  ב. המחלוקת באסובי ינוקא, ומ"ט (2)

  ג. ההתירים לאחר גזירת כלים (2)

  ד. השמועות באיסור מוקצה (6)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה א', דף קכ"ב

  הנושאים

  השאלות

  א. ההיתר להנות ממעשה נכרי לעצמו, וצריכא (5)

  ב. טלטול כלים ודלתות (3)

  ג. שרי ליטול לצורך גופו (7)

  ד. איזה קורנס שרי ליטול לאגוזים (4)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה ב', דף קט"ו

  הנושאים:

  השאלות:

  א. הצלת כתבי הקודש שכתובים תרגום, והשמועות (4)

  ב. פ"ה אותיות (3)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה ג', דף פ"ה.

  הנושאים:

  השאלות:

  א. דיני ערוגה (3)

  ב. במה מקילים בערוגה (2)

  התשובות • חזרה ד', ברכות דף נ"ז.

  הנושאים:

  1 .הדברים הנראים בחלום.
  2 .שמועות שלשה.
  3 .אחד מששים.
  4 .חולה.

  השאלות:

  א. החילוקים בראיה בחלום (3)

  ב. ראיית מעשים (10)

  ג. שבעת המינים וארבעת המינים (11)

  ד. ראית אנשים וספרים (6)

  ה. הכל יפה, חוץ ממה (7)

  ו. השמועות בשלשה דברים (5)

  ז. אחד מששים (5)

  ח. הדברים שיפים לחולה (6)

  ט. הדברים שמרפאים את החולה (7)

  י. הדברים שמחזירים את החולה לחליו (12)

  להצגת התשובות לחצו כאן


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!