דף קכ"ד • הנושאים:

  השאלות:

  א. מהו טלטול לצורך ושלא לצורך (2)

  ב. הקושיות בטלטול (3)

  ג. הסתירה האם גזרינן יו"ט אטו שבת, והמ"ד (2)

  ד. המח' בכלים שנשברו ועושים מעין מלאכה (2)

  ה. דיני שברי כלים (5)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה א', דף קכ"ג

  הנושאים:

  השאלות:

  א. הקושיות על היתר טלטול מחט שבורה עבור קוץ (2)

  ב. המחלוקת באסובי ינוקא, ומ"ט (2)

  ג. ההתירים לאחר גזירת כלים (2)

  ד. השמועות באיסור מוקצה (6)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה ב', דף קט"ז.

  הנושאים:

  השאלות:

  א. מדוע יש סימניות בפרשת ויהי בנסוע (2)

  ב. השמועות האם מצילין גליונות מהדליקה (4)

  ג. ספרי מינין (3)

  ד. המח' בקריאה בספרי כתובים בשבת, ובמאי פליגי (3)

  ה. הפשטת קרבן פסח כשחל ערב פסח בשבת (2)

  ו. הראיה מהצלת תיק הספר להפשטת קרבן פסח (4)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה ג', דף פ"ו

  הנושאים:

  השאלות:

  א. הדינים במשניות שבפרקין, ומנין (7)

  ב. לאחר כמה זמן הפולטת שכבת זרע טהורה (4)

  ג. מתי היתה הפרישה (3)

  ד. זמן הטבילה לקחת מתן תורה (3)

  ה. טומאת שכבת זרע (3)

  להצגת התשובות לחצו כאן
  . • חזרה ד', ברכות דף נ"ח.

  הנושאים:

  1 .ברכות הראיה.
  2 .בן זומא.
  3 .הגדולה.
  4 .ר"ח בר חנילאי.

  השאלות:

  א. הברכות על ראיית עבודה זרה (3)

  ב. הברכות על ראיית בבל הרשעה (5)

  ג. ברכות הראיה (10)

  ד. השמועות באוכלוסא (4)

  ה. דברי בן זומא (3)

  ו. דרשות הפסוק לך ה' הגדולה (9)

  ז. דרשות הפסוק לך ה' הגדולה לפי ר"ע (5)

  ח. ראיית חורבן בית ר"ח בר חנילאי (4)

  להצגת התשובות לחצו כאן


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!