שאלה. מה יותר מחודש, מחמה לצל בכלי התר, או לגופו ומקומו לאיסור. • לכאורה יש סתירה בגמ' בנושא הזה.
  אביי, שאומר שהתירו וחזרו והתירו זה הולך על 1 לצורך גופו בכלי שמלאכתו להתר, 2 לצורך מקומו כלי שמלאכתו להתר, 3 לצורך גופו כלי שמלאכתו לאיסור, אבל לא מתיר מחמה לצל, אפי' כלי שמלאכתו להתר.
  משמע מאביי שמחמה לצל בכלי התר, יותר חמור מצורך גופו בכלי איסור.

  לאומת זאת רבא, מתיר 1 לצורך גופו ומקומו בכלי שמלאכתו להתר, 2 מחמה לצל בכלי שמלאכתו להתר, 3 לצורך גופו ומקומו בכלי שמלאכתו לאיסור.
  רואים ברבא, שקודם התיר את חמה לצל בכלי התר, ורק אח"כ גופו באיסור, משמע שזה יותר חמור.
  אז מה יותר חמור? • @מאיר יש לציין שזה שאלה יפה.

  אני חושב, שאולי כלי שמלאכתו לאיסור לצורך גופו זה יותר קל מאשר חמה לצל, מה שא"כ כלי שמלאכתו לאיסור לצורך מקומו שזה יותר חמור.
  ולכן, אביי שמדבר רק על צורך גופו אז הוא מקדים את זה לחמה לצל, מה שא"כ רבא שמחבר את את גופו ומקומו ביחד אז הוא שם את זה אחרי חמה לצל.


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!