שאלה. נגר שיש בראשו גלוסטרא. • כתוב בגמ' נדר שיש בראשו גלוסטרא וכו'.
  רש"י מסביר שזה נקרא כלי שמלאכתו להתר מכיון שזה עשוי לסגור את הדלת.
  אם כן קשה, מדוע צריך שיהיה בראשו גלוסטרא, הרי בין כך זה כלי, אז למה צריך גלוסטרא, [שזה כותש שום, כמו שרש"י אומר].
  וביותר, שכותש שום זה כלי שמלאכתו לאיסור, אז זה בכלל לא עוזר, אז יותר קשה למה צריך את הגלוסטרא. • @מאיר המהרש"א מישב על זה, שבלי הגלוסטרא זה לא היה נקרא כלי בכלל, ואחרי שיש בזה גלוסטרא יש לנגר שם כלי, ורק אחרי שיש לגנר שם כלי ניתן לומר שבגלל שיש בו שימוש גם לסגירת דלתות אז זה נקרא כלי שמלאכתו להתר.
  כלומר, נגר סתם אינו נחשב כלי, משום שסגירת דלת אינה נחשבת מספיק בשביל שנגיד שיש על זה שם כלי, אבל גלוסטרא זה כן נחשב מספיק בשביל להחשיב את הנגר לכלי.
  ולאחר שיש שם כלי על הנגר, ניתן לומר שסוף סוף הכלי משמש גם לדברים המותרים בשבת, ומכיון שכך מותר לטלטלו בשבת


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!