דף קכ"ה • הנושאים:

  השאלות:

  א. המח' בשברי תנור ישן, ובמאי פליגי (3)

  ב. החילוק בין אבן שבקרויה לבין אבן שע"פ החבית (2)

  ג. זמורה קשורה בטפיח, כמאן אתי (3)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה א', דף קכ"ד

  הנושאים:

  השאלות:

  א. מהו טלטול לצורך ושלא לצורך (2)

  ב. הקושיות בטלטול (3)

  ג. הסתירה האם גזרינן יו"ט אטו שבת, והמ"ד (2)

  ד. המח' בכלים שנשברו ועושים מעין מלאכה (2)

  ה. דיני שברי כלים (5)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה ב', שבת קי"ז.

  הנושאים:

  השאלות:

  א. המח' בהצלת ס"ת, ומה נקרא מבוי מפולש (3)

  ב. הצלה בדליקה (6)

  ג. כבוד שבת (4)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה ג', דף פ"ז.

  הנושאים:

  השאלות:

  א. המח' מתי ניתנה התורה, והשמועות (11)

  ב. העטרות שנטל ר"ח ניסן (10)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה ד', ברכות דף נ"ט.

  הנושאים:

  1 .כוכבים.
  2 .זוועות.
  3 .ברקים ורעמים.
  4 .ברכות הראיה.

  השאלות:

  א. מדוע נראה שכוכב שביט עובר את כסיל (3)

  ב. כוכב כימה (4)

  ג. מה גורם לזוועות (5)

  ד. ממה נגרמים הרעמים (4)

  ה. מה הם הברקים הקשים, והנפ"מ (5)

  ו. הברכות על איתני הטבע (4)

  ז. טבע בני מחוזא ומ"ט (3)

  להצגת התשובות לחצו כאן


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!