דף קכ"ו • הנושאים:

  השאלות:

  א. המח' בפקק החלון, והדיעות לרבנן (2)

  ב. דיני כיסוי (3)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה א' דף קכ"ה.

  הנושאים:

  השאלות:

  א. המח' בשברי תנור ישן, ובמאי פליגי (3)

  ב. החילוק בין אבן שבקרויה לבין אבן שע"פ החבית (2)

  ג. זמורה קשורה בטפיח, כמאן אתי (3)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה ב', דף קי"ח.

  הנושאים:

  השאלות:

  א. המח' כמה סעודות אוכל בשבת ומנין, והשמועות (4)

  ב. השכר על השבת (5)

  ג. על מי אמר רבי יוסי יהי חלקי (9)

  ד. המעשים ברבי יוסי (5)

  ה. האמוראים שאמרו תיתי לי (8)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה ג', דף פ"ח.

  הנושאים:

  השאלות:

  א. היכן מצינו תלייתאי בקבלת התורה (5)

  ב. אגדות קבלת התורה (9)

  ג. כל דיבור שיצא מפי ה' (5)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה ד', ברכות דף ס'.

  הנושאים:

  1 .פרצוף או זנב.
  2 .אחורי אשה.
  3 .אברי אדם.
  4 .בכל נפשך

  השאלות:

  א. המחלוקות מהי הצלע, והשמועות (4)

  ב. מהו ויבן שנאמר אצל חוה (3)

  ג. הליכה אחר אשה (3)

  ד. איברי האדם ותפקידיהם (13)

  ה. מי שופט את האדם (3)

  ו. בכל נפשך ומאדך, ומעשה דר"ע (2)

  להצגת התשובות לחצו כאן


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!