דף קכ"ז • הנושאים:

  השאלות:

  א. המח' מהו ארבע וחמש קופות, והאיבעיות (3)

  ב. הדברים שאוכל בעוה"ז והקרן קיימת לעוה"ב (10)

  ג. המעשים בלדון לכף זכות (3)

  ד. אילו פירות שרי לפנות בשבת, והקמ"ל (5)

  ה. אילו פירות אסור לפנות בשבת, ומדוע (4)

  ו. המ"ד דכל ישראל בני מלכים הן (3)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה א', דף קכ"ו

  הנושאים:

  השאלות:

  א. המח' בפקק החלון, והדיעות לרבנן (2)

  ב. דיני כיסוי (3)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה ב', דף קי"ט.

  הנושאים:

  השאלות:

  א. האמוראים בכבוד שבת (14)

  ב. מעלת כבוד שבת (11)

  ג. מעלת הקדיש והאמן (4)

  ד. מפני מה חרבה ירושלים (8)

  ה. תינוקות של בית רבן (5)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה ג', דף פ"ט.

  הנושאים:

  השאלות:
  א. אגדת משה רבינו (4)

  ב. מדוע נקראת שמו הר סיני (4)

  ג. השמות של מדבר סיני, ומדוע (5)

  ד. דברי האבות (3)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה ד', ברכות דף ס"א.

  הנושאים:

  1 .פרצוף או זנב.
  2 .אחורי אשה.
  3 .אברי אדם.
  4 .בכל נפשך

  השאלות:

  א. המחלוקות מהי הצלע, והשמועות (4)

  ב. מהו ויבן שנאמר אצל חוה (3)

  ג. הליכה אחר אשה (3)

  ד. איברי האדם ותפקידיהם (13)

  ה. מי שופט את האדם (3)

  ו. בכל נפשך ומאדך, ומעשה דר"ע (2)

  להצגת התשובות לחצו כאן


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!