דף קכ"ח • הנושאים:

  השאלות:

  א. דיני טלטול בשבת (7)

  ב. צרכי בעלי חיים (5)

  ג. מהו מסעדין את הולד (4)

  ד. חילול שבת שהתירו ביולדת (3)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה א', דף קכ"ז.

  הנושאים:

  השאלות:

  א. המח' מהו ארבע וחמש קופות, והאיבעיות (3)

  ב. הדברים שאוכל בעוה"ז והקרן קיימת לעוה"ב (10)

  ג. המעשים בלדון לכף זכות (3)

  ד. אילו פירות שרי לפנות בשבת, והקמ"ל (5)

  ה. אילו פירות אסור לפנות בשבת, ומדוע (4)

  ו. המ"ד דכל ישראל בני מלכים הן (3)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה ב', דף ק"כ.

  הנושאים:

  השאלות:

  א. מה מצילין מן הדליקה (4)

  ב. סוגי האנשים שמצילים (3)

  ג. סוגי הכיבוי (4)

  ד. המחלוקת בגרם כיבוי, והשמועות (3)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה ג', דף צ'.

  הנושאים:

  השאלות:

  א. השיעורין בהוצאה (7)

  ב. שיעור זרעונים (5)

  ג. הדברים ששיעורם בכל שהוא, ולמה נצרך (8)

  ד. השיעור בחגב, ומ"ט (3)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה ד', ברכות דף ס"ב.

  הנושאים:

  1 .היכן נפנים.
  2 .קינוח בימין.
  3 .צניעות.
  4 .דוד.

  השאלות:

  א. הצדדים היכן מותר להפנות והמקומות (5)

  ב. הדברים שרבי עקיבא למד בבית הכסא (3)

  ג. מפני מה אסור לקנח ביד ימין (5)

  ד. היכן נפנים (2)

  ה. הקבלה גבי צניעות ויסורין (2)

  ו. איזהו צנוע (3)

  ז. דברי דוד עם שאול ובמגיפה (5)

  ח. מה ראה ה' והתנחם (4)

  ט. קפנדריא ודינה (2)

  להצגת התשובות לחצו כאן


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!