דף קכ"ט • הנושאים:

  השאלות:

  א. שינויי הזמנים ביולדת (2)

  ב. מאימתי פתיחת הקבר (3)

  ג. השמועות בהקזה (7)

  ד. המלאכות ליולדת בתוכחת יחזקאל (5)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה א', דף קכ"ח

  הנושאים:

  השאלות:

  א. דיני טלטול בשבת (7)

  ב. צרכי בעלי חיים (5)

  ג. מהו מסעדין את הולד (4)

  ד. חילול שבת שהתירו ביולדת (3)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה ב', דף קכ"א

  הנושאים:

  השאלות:

  א. דין הבא לכבות (2)

  ב. כפיית קערה, והמקרה בצואה (2)

  ג. הריגת מזיקין (5)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה ג', דף צ"א

  הנושאים:

  השאלות:

  א. חיובי המצניע (5)

  ב. האיבעיות במצניע (4)

  ג. המח' באגד כלי, והשמועות (4)

  ד. הגונב כיס בגרירה, המקרה (3)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה ד', ברכות דף ס"ג

  הנושאים:

  1 .ביכ"נ.
  2 .דברי חכמים.
  3 .הפסוקים.
  4 .כבוד תורה ואכסניא.

  השאלות:

  א. מדוע שרי רקיקה בביכ"נ (2)

  ב. דברי החכמים (4)

  ג. הלימודים מהפסוקים (6)

  ד. דרשת רבי יהודה בכבוד תורה (2)

  ה. מהו הסכת (3)

  ו. הדרשות על שכר מיץ (3)

  ז. הדרשות בכבוד אכסניא של תורה (3)

  להצגת התשובות לחצו כאן


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!