דף קל"א • הנושאים:

  השאלות:

  א. מנין דמכשירי מילה דוחין שבת לר"א, ולאחריני (8)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה א', דף ק"ל

  הנושאים:

  השאלות:

  א. הבאת סכין המילה (2)

  ב. קבלת המצוות (3)

  ג. האופן שהבאת האזמל היתה שלא ברצון חכמים (3)

  ד. האיבעיא בטלטול במבוי שלא נשתתפו בו, ומייתי (2)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה ב', דף קכ"ג

  הנושאים:

  השאלות:

  א. הקושיות על היתר טלטול מחט שבורה עבור קוץ (2)

  ב. המחלוקת באסובי ינוקא, ומ"ט (2)

  ג. ההתירים לאחר גזירת כלים (2)

  ד. השמועות באיסור מוקצה (6)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה ג', דף צ"ג

  הנושאים:

  השאלות:

  א. השיטות בשנים שעשו מלאכה יחד (3)

  ב. דרשת הפסוקים בשנים שעשאוה (3)

  ג. השמועות במסייע שאין בו ממש (4)

  ד. המח' לר"מ צריך שיהא שיעור לכל א' והשמועות (4).

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה ד', דף ב'

  הנושאים:

  השאלות:

  א. המקרים בהוצאה מרשות לרשות (8)

  ב. מדוע קאמר הכא שתים שהן ארבע בפנים ובחוץ (2)

  להצגת התשובות לחצו כאן


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!