דף קל"ג • הנושאים:

  השאלות:

  א. היתר מילה בבהרת, ודרשת הפסוקים (2)

  ב. מדוע לר"ש צריך קרא להתיר מילה בבהרת (2)

  ג. מנין שמילה שלא בזמנה אינה דוחה יו"ט (4)

  ד. צרכי מילה שנעשים בשבת (3)

  ה. המח' האם מכשירין דוחין שבת, והצריכותא (2)

  ו. המ"ד שבשבת חוזר רק על ציצין המעכבים (3)

  ז. המקרה שאם לא הילקט ענוש כרת (2)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה א', דף קכ"ב

  הנושאים:

  השאלות:

  א. דחיית שבת במילה לרבנן (4)

  ב. מנין שמילה דוחה שבת (2)

  ג. מנין דמילה אפילו בבהרת (4)

  ד. המקור לדחיית צרעת בבינוני (2)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה ב', דף קכ"ה

  הנושאים:

  השאלות:

  א. המח' בשברי תנור ישן, ובמאי פליגי (3)

  ב. החילוק בין אבן שבקרויה לבין אבן שע"פ החבית (2)

  ג. זמורה קשורה בטפיח, כמאן אתי (3)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה ג', דף צ"ה

  הנושאים:

  השאלות:

  א. המלאכות בסוגיא (4)

  ב. כיבוד וריבוץ (3)

  ג. עציץ נקוב (3)

  ד. שיעור הנקב בכלי חרס (6)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה ד', דף ד'

  הנושאים:

  השאלות:

  א. המקרה בהדביק פת בתנור (4)

  ב. כיצד מתקיים עקירה והנחה ממקום ד' טפחים (7)

  להצגת התשובות לחצו כאן


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!