דף קל"ה • הנושאים:

  השאלות:

  א. המיעוטים מזה שנאמר ערלתו (4)

  ב. מילה בשבת של תינוק שנולד מהול (3)

  ג. יום מילת יליד בית ומנקת כסף (4)

  ד. האופן שיליד בית נימול ליום אחד (3)

  ה. מי שאמו טמאה לידה נימול לשמונה, הקושיות (3)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה א', דף קל"ד

  הנושאים:

  השאלות:

  א. המלאכות ביו"ט (4)

  ב. תקנתא דינוקא שאמרה אומנתו של אביי (9)

  ג. המח' במרחיצין את הקטן, ומתי איירי (2)

  ד. איזה חלק בגוף מרחיצין (2)

  ה. המח' בנתינת חמין ושמן במכה, והשמועות (2)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה ב', דף קכ"ז

  הנושאים:

  השאלות:

  א. המח' מהו ארבע וחמש קופות, והאיבעיות (3)

  ב. הדברים שאוכל בעוה"ז והקרן קיימת לעוה"ב (10)

  ג. המעשים בלדון לכף זכות (3)

  ד. אילו פירות שרי לפנות בשבת, והקמ"ל (5)

  ה. אילו פירות אסור לפנות בשבת, ומדוע (4)

  ו. המ"ד דכל ישראל בני מלכים הן (3)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה ג', דף צ"ז

  הנושאים:

  השאלות:

  א. המח' בזורק מרה"י לרה"י ורה"ר באמצע (2)

  ב. מנין ללבוד פחות משלשה טפחים (2)

  ג. הוצאה דרך רשות היחיד (2)

  ד. נתכון לזרוק ויצא אחרת ממה שחשב (2).

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה ד', דף ו'

  הנושאים:

  השאלות:

  א. המח' במוציא דרך כרמלית, והראיות לחייב (4)

  ב. ארבעת הראיות בשבת ודיניהם (4)

  התשובות


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!