דף קל"ו • הנושאים:

  השאלות:

  א. דיני נפל באדם ובבהמה (4)

  ב. המחלוקת בנפל מהגג (2)

  ג. הדין במת הולד בתוך שלושים יום ואמו נתקדשה (2)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה א', דף קל"ה

  הנושאים:

  השאלות:

  א. המיעוטים מזה שנאמר ערלתו (4)

  ב. מילה בשבת של תינוק שנולד מהול (3)

  ג. יום מילת יליד בית ומנקת כסף (4)

  ד. האופן שיליד בית נימול ליום אחד (3)

  ה. מי שאמו טמאה לידה נימול לשמונה, הקושיות (3)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה ב', דף קכ"ח

  הנושאים:

  השאלות:

  א. דיני טלטול בשבת (7)

  ב. צרכי בעלי חיים (5)

  ג. מהו מסעדין את הולד (4)

  ד. חילול שבת שהתירו ביולדת (3)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה ג', דף צ"ח

  הנושאים:

  השאלות:

  א. העגלות במדבר וכיצד היתה הנחת הקשרים על גביהן (3)

  ב. המח' בעובי הקרשים מלמעלה, והפסוקים (5)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה ד', דף ז'

  הנושאים:

  השאלות:

  א. דיני כרמלית (5)

  ב. המח' בדין חורי רה"ר, והשמועות (2)

  להצגת התשובות לחצו כאן


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!