דף קל"ז • הנושאים:

  השאלות:

  א. היו לו שני תינוקות למול (3)

  ב. באיזה יום מהלידה מלין את הקטן (2)

  ג. ציצין המעכבין, והמקרים בתיקון (9)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה א', דף קל"ו

  הנושאים:

  השאלות:

  א. דיני נפל באדם ובבהמה (4)

  ב. המחלוקת בנפל מהגג (2)

  ג. הדין במת הולד בתוך שלושים יום ואמו נתקדשה (2)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה ב', דף קכ"ט

  הנושאים:

  השאלות:

  א. שינויי הזמנים ביולדת (2)

  ב. מאימתי פתיחת הקבר (3)

  ג. השמועות בהקזה (7)

  ד. המלאכות ליולדת בתוכחת יחזקאל (5)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה ג', דף צ"ט

  הנושאים:

  השאלות:

  א. מידות העגלות ומ"ט (3)

  ב. האיבעיות בזורק (2)

  ג. האיבעיות בעשיית מחיצות (6)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה ד', דף ח'

  הנושאים:

  השאלות:

  א. דין הזורק כוורת לרה"ר (4)

  ב. המח' בתשמיש ע"י הדחק, והראיות (2)

  להצגת התשובות לחצו כאן


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!