דף קל"ח • הנושאים:

  השאלות:

  א. המחלוקת במשמרת, והאיסור (2)

  ב. תליית משמרת ביו"ט (3)

  ג. סוגי אהלים ודינם (9)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה א', דף קל"ז

  הנושאים:

  השאלות:

  א. היו לו שני תינוקות למול (3)

  ב. באיזה יום מהלידה מלין את הקטן (2)

  ג. ציצין המעכבין, והמקרים בתיקון (9)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה ב', דף ק"ל

  הנושאים:

  השאלות:

  א. הבאת סכין המילה (2)

  ב. קבלת המצוות (3)

  ג. האופן שהבאת האזמל היתה שלא ברצון חכמים (3)

  ד. האיבעיא בטלטול במבוי שלא נשתתפו בו, ומייתי (2)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה ג', דף ק'

  הנושאים:

  השאלות:

  א. דיני כותל וזריקה (3)

  ב. דיני נתגלגל (3)

  ג. אמאי תני רקק תרי זימני (2)

  ד. אופן השפיכה מהספינה ומ"ט (2)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה ד' דף ט'

  הנושאים:

  השאלות:

  א. כיצד אסקופה יכולה לשמש שתי רשויות (2)

  ב. מה אסור להתחיל סמוך למנחה, וכיצד מוקמינן (5)

  ג. מה נחשב התחלה שאז אין מפסיקין (5)

  להצגת התשובות לחצו כאן


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!