דף קל"ט • הנושאים:

  השאלות:

  א. הצרות וסיבתם (4)

  ב. שמועות רבי מלאי (4)

  ג. החומרות על בני בשכר (3)

  ד. דיני הערמה (5)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה א', דף קל"ח

  הנושאים:

  השאלות:

  א. המחלוקת במשמרת, והאיסור (2)

  ב. תליית משמרת ביו"ט (3)

  ג. סוגי אהלים ודינם (9)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה ב', דף קל"א

  הנושאים:

  השאלות:

  א. מנין דמכשירי מילה דוחין שבת לר"א, ולאחריני (8)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה ג', דף ק"א

  הנושאים:

  השאלות:

  א. הטלטול בסירה קטנה, והקושיות (3)

  ב. האופן בטלטול בין ספינות הקשורות (3)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה ד', דף י'

  הנושאים:

  השאלות:

  א. השמועות בדיני תפילה (4)

  ב. דיני המקומות במרחץ (3)

  ג. שמועות רב חמא בר גוריא (9)

  להצגת התשובות לחצו כאן


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!