דף ק"מ • הנושאים:

  השאלות:

  א. אופן הכנת המאפלים בשבת (6)

  ב. סדר המיחוי בחרדל שלש מע"ש (5)

  ג. תיקון בגדים בשבת (3)

  ד. דברי רב חסדא בדרך ארץ (6)

  ה. הנחיות רב חסדא לתלמיד חכם (5)

  ו. המחלוקת בגריפת אבוס, והמקרה שנחלקו (2)

  ז. מהו בעל חי שפיו יפה (2)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה א', דף קל"ט

  הנושאים:

  השאלות:

  א. הצרות וסיבתם (4)

  ב. שמועות רבי מלאי (4)

  ג. החומרות על בני בשכר (3)

  ד. דיני הערמה (5)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה ב', דף קל"ב

  הנושאים:

  השאלות:

  א. דחיית שבת במילה לרבנן (4)

  ב. מנין שמילה דוחה שבת (2)

  ג. מנין דמילה אפילו בבהרת (4)

  ד. המקור לדחיית צרעת בבינוני (2)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה ג', דף ק"ב

  הנושאים:

  השאלות:

  א. כל שהוא למאי חזי (3)

  ב. החיוב על בניה בלבנים (3)

  ג. המח' בחיוב מכה בפטיש, והצריכותא (4)

  ד. מדוע המכה על הקורנס חייב (2)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה ד', דף י"א

  הנושאים:

  השאלות:

  א. הדינים לגבי להפסיק לק"ש ותפילה (3)

  ב. המח' בשתיה בכרמלית, והשמועות (3)

  ג. המח' בזב שיצא בכיס שלו, ובמאי פליגי (5)

  להצגת התשובות לחצו כאן


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!