דף קמ"א • הנושאים:

  השאלות:

  א. מה שמעינן מהא דמטלטלינן קש שע"ג המיטה (2)

  ב. דין השוחה בנהר (2)

  ג. קינוח טיט במנעל (3)

  ד. הגזירות במנעל (4)

  ה. יציאה במנעל (3)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה א', דף ק"מ

  הנושאים:

  השאלות:

  א. אופן הכנת המאפלים בשבת (6)

  ב. סדר המיחוי בחרדל שלש מע"ש (5)

  ג. תיקון בגדים בשבת (3)

  ד. דברי רב חסדא בדרך ארץ (6)

  ה. הנחיות רב חסדא לתלמיד חכם (5)

  ו. המחלוקת בגריפת אבוס, והמקרה שנחלקו (2)

  ז. מהו בעל חי שפיו יפה (2)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה ב', דף קל"ג

  הנושאים:

  השאלות:

  א. היתר מילה בבהרת, ודרשת הפסוקים (2)

  ב. מדוע לר"ש צריך קרא להתיר מילה בבהרת (2)

  ג. מנין שמילה שלא בזמנה אינה דוחה יו"ט (4)

  ד. צרכי מילה שנעשים בשבת (3)

  ה. המח' האם מכשירין דוחין שבת, והצריכותא (2)

  ו. המ"ד שבשבת חוזר רק על ציצין המעכבים (3)

  ז. המקרה שאם לא הילקט ענוש כרת (2)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה ג', דף ק"ג

  הנושאים:

  השאלות:

  א. השיעור בתלוש (4)

  ב. החיוב בכותב בשמאלו (3)

  ג. החיוב משום כותב (5)

  ד. מדוע חייב בשם משמעון על האות מ' (3)

  ה. מהי כתיבה תמה (6)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה ד', דף י"ב

  הנושאים:

  השאלות:

  א. הדינים בכינים (5)

  ב. השמועות בחולה (4)

  ג. הדינים בקריאה לאור הנר (6)

  להצגת התשובות לחצו כאן


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!