דף קמ"ב • הנושאים:

  השאלות:

  א. טלטול תינוק (2)

  ב. דיני כלכלה (2)

  ג. כיצד רבי יהודה שרי להעלות מדומע בשבת (3)

  ד. דיני בסיס (2)

  ה. ההתירים בטלטול אגב היתר (4)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה א', דף קמ"א

  הנושאים:

  השאלות:

  א. מה שמעינן מהא דמטלטלינן קש שע"ג המיטה (2)

  ב. דין השוחה בנהר (2)

  ג. קינוח טיט במנעל (3)

  ד. הגזירות במנעל (4)

  ה. יציאה במנעל (3)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה ב', דף קל"ד

  הנושאים:

  השאלות:

  א. המלאכות ביו"ט (4)

  ב. תקנתא דינוקא שאמרה אומנתו של אביי (9)

  ג. המח' במרחיצין את הקטן, ומתי איירי (2)

  ד. איזה חלק בגוף מרחיצין (2)

  ה. המח' בנתינת חמין ושמן במכה, והשמועות (2)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה ג', דף ק"ד

  הנושאים:

  השאלות:

  א. משמעות אותיות הא-ב וסדרם (11)

  ב. משמעות גימטריית האותיות (4)

  ג. חיובי כתיבה (9)

  ד. התיבות שנדרשות נוטריקון (6)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה ד', דף י"ג

  הנושאים:

  השאלות:

  א. מ"ט אסרו על זב פרוש לאכול עם זב ע"ה (4)

  ב. השמועות אם מותר לישון עם אשתו נדה בבגדים (6)

  ג. חנניה בן חזקיה (3)

  להצגת התשובות לחצו כאן


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!