דף קמ"ג: • [דף קמ"ג. נמצא בפרק נוטל]

  הנושאים:

  השאלות:

  א. סוגי הפירות בסחיטה, ומ"ט (3)

  ב. המח' בחלב בהמה שפירש שלא לרצון, הראיות (2)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה א', דף קמ"ב

  הנושאים:

  השאלות:

  א. טלטול תינוק (2)

  ב. דיני כלכלה (2)

  ג. כיצד רבי יהודה שרי להעלות מדומע בשבת (3)

  ד. דיני בסיס (2)

  ה. ההתירים בטלטול אגב היתר (4)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה ב', דף קל"ה

  הנושאים:

  השאלות:

  א. המיעוטים מזה שנאמר ערלתו (4)

  ב. מילה בשבת של תינוק שנולד מהול (3)

  ג. יום מילת יליד בית ומנקת כסף (4)

  ד. האופן שיליד בית נימול ליום אחד (3)

  ה. מי שאמו טמאה לידה נימול לשמונה, הקושיות (3)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה ג', דף ק"ה

  הנושאים:

  השאלות:

  א. משמעות אותיות הא-ב וסדרם (11)

  ב. משמעות גימטריית האותיות (4)

  ג. חיובי כתיבה (9)

  ד. התיבות שנדרשות נוטריקון (6)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה ד', דף י"ד - ט"ו

  הנושאים:

  השאלות:

  א. גזירות י"ח דבר לגבי שלישי לטומאה (9)

  ב. הדברים שנחלקו בהם שמאי והלל עצמם (4)

  ג. השתלשלות הגזירות על ארץ העמים (3)

  להצגת התשובות לחצו כאן


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!