דף קמ"ד • הנושאים:

  השאלות:

  א. האם סתמא בזיתים טהור (2)

  ב. חשיבות משקה ודין מקוה (3)

  ג. דיני מוחַל (3)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה א', דף קמ"ג

  הנושאים:

  השאלות:

  א. הדינים בהעברה מהשלחן (3)

  ב. טלטול גרעיני פרסייתא (5)

  ג. סוגי הפירות בסחיטה, ומ"ט (3)

  ד. המח' בחלב בהמה שפירש שלא לרצון, הראיות (2)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה ב', דף קל"ו

  הנושאים:

  השאלות:

  א. דיני נפל באדם ובבהמה (4)

  ב. המחלוקת בנפל מהגג (2)

  ג. הדין במת הולד בתוך שלושים יום ואמו נתקדשה (2)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה ג', דף ק"ו

  הנושאים:

  השאלות:

  א. הדין במקלקל ובחובל ומבעיר (2)

  ב. הסתירה בדין צידה ביו"ט, והישובים (2)

  ג. מהו ביבר קטן (3)

  ד. דיני צידת צבי (3)

  ה. צידת חגבים (3)

  ו. הדברים שפטור ומותר, ומנלן (4)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה ד', דף ט"ז

  הנושאים:

  השאלות:

  א. דיני כלי זכוכית ומ"ט (5)

  ב. טעם גזירת טומאה ישנה בכלי מתכות (2)

  ג. דין המניח כלים תחת הצינור (3)

  התשובות


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!