דף קמ"ה • הנושאים:

  השאלות:

  א. פליגי האם המחליק בענבים הוכשר, והמח' (3)

  ב. סחיטת כבשים ושלקות (3)

  ג. סחיטה לתוך קדירה או קערה (3)

  ד. חיוב בישול (3)

  ה. הטעמים מפני מה יש בבבל, ותשובת רבי יוחנן (4)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה א', דף קמ"ד

  הנושאים:

  השאלות:

  א. האם סתמא בזיתים טהור (2)

  ב. חשיבות משקה ודין מקוה (3)

  ג. דיני מוחַל (3)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה ב', דף קל"ז

  הנושאים:

  השאלות:

  א. היו לו שני תינוקות למול (3)

  ב. באיזה יום מהלידה מלין את הקטן (2)

  ג. ציצין המעכבין, והמקרים בתיקון (9)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה ג', דף ק"ז

  הנושאים:

  השאלות:

  א. דין צידה וחבלה (3)

  ב. הדיעות בעורות וחבלה (3)

  ג. החיוב על צידה ונטילת נשמה בשבת (5)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה ד', דף י"ז

  הנושאים:

  השאלות:

  א. שאר גזירות י"ח דבר (9)

  ב. הטעם שגזרו טומאה על הבוצר לגת (4)

  להצגת התשובות לחצו כאן


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!