דף קמ"ו • הנושאים:

  השאלות:

  א. דיני שבירת חבית (6)

  ב. מחלוקות רב ושמואל בתיקון (4)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה א', דף קמ"ה

  הנושאים:

  השאלות:

  א. פליגי האם המחליק בענבים הוכשר, והמח' (3)

  ב. סחיטת כבשים ושלקות (3)

  ג. סחיטה לתוך קדירה או קערה (3)

  ד. חיוב בישול (3)

  ה. הטעמים מפני מה יש בבבל, ותשובת רבי יוחנן (4)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה ב', דף קל"ח

  הנושאים:

  השאלות:

  א. המחלוקת במשמרת, והאיסור (2)

  ב. תליית משמרת ביו"ט (3)

  ג. סוגי אהלים ודינם (9)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה ג', דף ק"ח

  הנושאים:

  השאלות:

  א. העור בתפילין (3)

  ב. מנין שהמילה באותו מקום (2)

  ג. דיני מי מלח (4)

  ד. רפואת העין (4)

  ה. סכנה ורפואה (4)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה ד', דף י"ח

  הנושאים:

  השאלות:

  א. מח' ב"ש וב"ה בהתחלת מלאכה מע"ש לשבת (9)

  ב. טעם האיסור בהכנסת חיטים לריחים של מים (3)

  ג. חששות חיתוי (6)

  ד. אמרינן דאם קשי זיקא לא מגלה, הדינים (2)

  להצגת התשובות לחצו כאן


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!