דף קמ"ח • הנושאים:

  השאלות:

  א. דיני הלואה (2)

  ב. מדוע אי אפשר לשנות במילוי המים (4)

  ג. הדברים שלא מוחין (3)

  ד. המח' בתביעת הלואת יו"ט, והשמועות (3)

  ה. להקדיש ביו"ט, והשמועות (3)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה א', דף קמ"ז

  הנושאים:

  השאלות:

  א. שמירת מאכלים והגזירות (3)

  ב. דיני טלית וסודר (4)

  ג. רחיצה וניגוב (4)

  ד. סוגי רפואות בשבת ודינם (8)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה ב', דף ק"מ

  הנושאים:

  השאלות:

  א. אופן הכנת המאפלים בשבת (6)

  ב. סדר המיחוי בחרדל שלש מע"ש (5)

  ג. תיקון בגדים בשבת (3)

  ד. דברי רב חסדא בדרך ארץ (6)

  ה. הנחיות רב חסדא לתלמיד חכם (5)

  ו. המחלוקת בגריפת אבוס, והמקרה שנחלקו (2)

  ז. מהו בעל חי שפיו יפה (2)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה ג', דף ק"י

  הנושאים:

  השאלות:

  א. רפואה הנפגע מנחש (7)

  ב. רפואת זבה וקום מזוביך (12)

  ג. רפואת ירקונא (8)

  התשובות:

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה ד', דף כ'

  הנושאים:

  השאלות:

  א. הדינים הנוהגים לפני שבת (4)

  ב. המ"ד דאין חיוב חטאת בטעינת קורות בית הבד (2)

  להצגת התשובות לחצו כאן


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!