דף קנ"א • הנושאים:

  השאלות:

  א. כללא דכל שאני זכאי באמירתו, אהיכא קאי (4)

  ב. צרכי מת בשבת (8)

  ג. מעלת מעשי האדם (4)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה א', דף ק"נ

  נושאים:

  השאלות:

  א. דיני הרהור ודיבור (4)

  ב. חפצי שמים שמותר לדבר בהם בשבת (7)

  ג. ההיתר לומר שהולך חוץ לתחום, והשמועות (3)

  ד. כיצד מבדיל כאשר מחשיך על התחום (3)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה ב', דף קמ"ג

  הנושאים:

  השאלות:

  א. הדינים בהעברה מהשלחן (3)

  ב. טלטול גרעיני פרסייתא (5)

  ג. סוגי הפירות בסחיטה, ומ"ט (3)

  ד. המח' בחלב בהמה שפירש שלא לרצון, הראיות (2)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה ג', דף קי"ג

  הנושאים:

  השאלות:

  א. קשירת חבל (3)

  ב. טלטול כלי אורגים (3)

  ג. מתי מותר לקפל בגדים בשבת (4)

  ד. בגדי שבת (4)

  ה. כבוד שבת (5)

  ו. נעמי ורות (8)

  ז. שריפת חיילי סנחריב (3)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה ד', דף כ"ג

  הנושאים:

  השאלות:

  א. הברכות על ההדלקה, והשמועות (9)

  ב. מדוע מניח פאה דווקא בסוף השדה (4)

  ג. המעלות בנרות וקידוש (2)

  ד. שכר הרגיל במצוות (4)

  ה. השכר עקב הת"ח (3)

  להצגת התשובות לחצו כאן


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!