דף קנ"ב • הנושאים:

  השאלות:

  א. מאור עיניו של אדם (3)

  ב. כחות הגוף שנחסרים בזיקנה ע"פ קהלת (21)

  ג. המעשים בזיקנה (8)

  ד. האגדות על מיתה (10)

  ה. המשלים (3)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה א', דף קנ"א

  הנושאים:

  השאלות:

  א. כללא דכל שאני זכאי באמירתו, אהיכא קאי (4)

  ב. צרכי מת בשבת (8)

  ג. מעלת מעשי האדם (4)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה ב', דף קמ"ד

  הנושאים:

  השאלות:

  א. האם סתמא בזיתים טהור (2)

  ב. חשיבות משקה ודין מקוה (3)

  ג. דיני מוחַל (3)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה ג', דף קי"ד

  הנושאים:

  השאלות:

  א. כבוד תלמיד חכם (2)

  ב. דיני חציצה (3)

  ג. איזהו תלמיד חכם (3)

  ד. המח' בהקרבת חלבי שבת ביו"כ, ומנין (2)

  ה. מדוע ביו"כ שחל במוצ"ש לא תוקעים (3)

  ו. דין קניבת ירק ביו"כ (3)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה ד', דף כ"ד

  הנושאים:

  השאלות:

  א. דיני הזכרת המאורע (6)

  ב. המקור שאין שורפין קדשים ביו"ט (4)

  להצגת התשובות לחצו כאן


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!