דף קנ"ג • הנושאים:

  השאלות:

  א. מי שהחשיך בדרך, למי נותן כיסו ומ"ט (5)

  ב. טעם ההיתר (2)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה א', דף קנ"ב

  הנושאים:

  השאלות:

  א. מאור עיניו של אדם (3)

  ב. כחות הגוף שנחסרים בזיקנה ע"פ קהלת (21)

  ג. המעשים בזיקנה (8)

  ד. האגדות על מיתה (10)

  ה. המשלים (3)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה ב', דף קמ"ה

  הנושאים:

  השאלות:

  א. פליגי האם המחליק בענבים הוכשר, והמח' (3)

  ב. סחיטת כבשים ושלקות (3)

  ג. סחיטה לתוך קדירה או קערה (3)

  ד. חיוב בישול (3)

  ה. הטעמים מפני מה יש בבבל, ותשובת רבי יוחנן (4)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה ג', דף קט"ו

  הנושאים:

  השאלות:

  א. הצלת כתבי הקודש שכתובים תרגום, והשמועות (4)

  ב. פ"ה אותיות (3)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה ד', דף כ"ה

  הנושאים:

  השאלות:

  א. מנין דשרי להנות בחול בשריפת תרומה שנטמאת (3)

  ב. החומרא בתרומה ובקדש (2)

  ג. ההכנה לשבת (2)

  ד. מהו נשיתי טובה (4)

  ה. איזהו עשיר (4)

  התשובות


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!