דף קנ"ד • הנושאים:

  השאלות:

  א. מהו עונש המחמר (3)

  ב. הדינים בבהמתו טעונה כלי זכוכית (3)

  ג. המקרה בחמורו של ר"ג, ומאי טעמא (3)

  ד. דין צדדין, והשמועות (4)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה א', דף קנ"ג

  הנושאים:

  השאלות:

  א. מי שהחשיך בדרך, למי נותן כיסו ומ"ט (5)

  ב. טעם ההיתר (2)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה ב', דף קמ"ו

  הנושאים:

  השאלות:

  א. דיני שבירת חבית (6)

  ב. מחלוקות רב ושמואל בתיקון (4)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה ג', דף קט"ז

  הנושאים:

  השאלות:

  א. מדוע יש סימניות בפרשת ויהי בנסוע (2)

  ב. השמועות האם מצילין גליונות מהדליקה (4)

  ג. ספרי מינין (3)

  ד. המח' בקריאה בספרי כתובים בשבת, ובמאי פליגי (3)

  ה. הפשטת קרבן פסח כשחל ערב פסח בשבת (2)

  ו. הראיה מהצלת תיק הספר להפשטת קרבן פסח (4)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה ד', דף כ"ו

  הנושאים:

  השאלות:

  א. במה אסור להדליק, ומ"ט (3)

  ב. שיטות התנאים במה מדליקין ובמה אסור (6)

  התשובות


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!